Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
i handlem, ale został mistrzem nauk wyzwolonych i filozofii. Studiował Szymonowic w Akademii Krakowskiej, gdzie w roku 1577 uzyskał stopień bakałarza. W Krakowie był uczniem Jakuba Górskiego (znanego nam ze sporu z Benedyktem Herbestem o okresy retoryczne), Marcina z Ujazdowa, znawcy Arystotelesa i Cycerona, oraz Stanisława Sokołowskiego, wybitnego kaznodziei i teologa, żarliwego apologety katolickiego. Pod wyraźnym wpływem Sokołowskiego pozostawał i po studiach.
Prawdopodobnie w latach 1580/1581 wyjechał poeta na studia za granicę, nie wiemy jednak dokąd. Po powrocie osiadł we Lwowie. Niebawem zwrócił na niego uwagę Jan Zamoyski, który wyrobił mu szlachectwo i tytuł poety Jego Królewskiej Mości, a wreszcie
i handlem, ale został mistrzem nauk wyzwolonych i filozofii. Studiował Szymonowic w Akademii Krakowskiej, gdzie w roku 1577 uzyskał stopień bakałarza. W Krakowie był uczniem Jakuba Górskiego (znanego nam ze sporu z Benedyktem Herbestem o okresy retoryczne), Marcina z Ujazdowa, znawcy Arystotelesa i Cycerona, oraz Stanisława Sokołowskiego, wybitnego kaznodziei i teologa, żarliwego apologety katolickiego. Pod wyraźnym wpływem Sokołowskiego pozostawał i po studiach.<br>Prawdopodobnie w latach 1580/1581 wyjechał poeta na studia za granicę, nie wiemy jednak dokąd. Po powrocie osiadł we Lwowie. Niebawem zwrócił na niego uwagę Jan Zamoyski, który wyrobił mu szlachectwo i tytuł poety Jego Królewskiej Mości, a wreszcie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego