Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
oraz jej problemy administracyjne. Są to: 1) teoria nauki (włączając w to filozoficzne podstawy nauki i teorię poznania), 2) historia nauki, 3) różne logiczne, heurystyczne, matematyczne i cybernetyczne metody badawcze realizowane także za pomocą komputerów, 4) kierowanie badaniami naukowymi, ich planowanie i prognozowanie, 5) ekonomia nauk, 6) informatyka (rozumiana jako teoria informacji naukowej) badająca naukę w aspekcie informacyjnym, 7) socjologia nauki i psychologia twórczości. Metody matematyczne i problemy przetwarzania danych w elektronicznych maszynach cyfrowych uwzględniono jedynie wybiórczo (Przedmowa, s. 1).
Za podstawowy język - jak już powiedziano - przyjęto język rosyjski, a jego niemieckie i angielskie odpowiedniki haseł opatrywano niekiedy gwiazdką na znak, że
oraz jej problemy administracyjne. Są to: 1) teoria nauki (włączając w to filozoficzne podstawy nauki i teorię poznania), 2) historia nauki, 3) różne logiczne, heurystyczne, matematyczne i cybernetyczne metody badawcze realizowane także za pomocą komputerów, 4) kierowanie badaniami naukowymi, ich planowanie i prognozowanie, 5) ekonomia nauk, 6) informatyka (rozumiana jako teoria informacji naukowej) badająca naukę w aspekcie informacyjnym, 7) socjologia nauki i psychologia twórczości. Metody matematyczne i problemy przetwarzania danych w elektronicznych maszynach cyfrowych uwzględniono jedynie wybiórczo (&lt;hi rend="italic"&gt;Przedmowa&lt;/hi&gt;, s. 1).<br>Za podstawowy język - jak już powiedziano - przyjęto język rosyjski, a jego niemieckie i angielskie odpowiedniki haseł opatrywano niekiedy gwiazdką na znak, że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego