Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
wojsku znacznie wyższe niż w populacji całego kraju. Szczególną uwagę zwraca przy tym raczej tendencja wzrostu niż odnotowanego dla Polski ogółem spadku zjawiska.

Co prawda rok 1996 charakteryzują wskaźniki samobójstw znacznie niższe niż (uznane za rekordowo wysokie) wskaźniki roku 1995, nie upoważnia to jednak do formułowania wniosków uogólniających o kierunku trendu. Ich podstawą mogłyby być informacje z dłuższego od omawianego ciągu czasowego.

Źródłowe informacje statystyczne MON dotyczące wykształcenia, stanu cywilnego i pochodzenia społecznego żołnierzy zmarłych śmiercią samobójczą (podobnie zresztą jak tych, którzy tylko próbowali odebrać sobie życie) nie wnoszą w istocie nowych elementów do wiedzy o zjawisku. Procentowy udział określonych cech
wojsku znacznie wyższe niż w populacji całego kraju. Szczególną uwagę zwraca przy tym raczej tendencja wzrostu niż odnotowanego dla Polski ogółem spadku zjawiska.<br><br> Co prawda rok 1996 charakteryzują wskaźniki samobójstw znacznie niższe niż (uznane za rekordowo wysokie) wskaźniki roku 1995, nie upoważnia to jednak do formułowania wniosków uogólniających o kierunku trendu. Ich podstawą mogłyby być informacje z dłuższego od omawianego ciągu czasowego.<br><br> Źródłowe informacje statystyczne MON dotyczące wykształcenia, stanu cywilnego i pochodzenia społecznego żołnierzy zmarłych śmiercią samobójczą (podobnie zresztą jak tych, którzy tylko próbowali odebrać sobie życie) nie wnoszą w istocie nowych elementów do wiedzy o zjawisku. Procentowy udział określonych cech
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego