Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Zagroda
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2003
r. kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) Wykaz chorób zawodowych zamieszczony został w załączniku do cytowanego wyżej rozporządzenia i obejmuje 26 chorób lub grup chorobowych (poprzedni wykaz obejmował 20 pozycji). W wykazie tym dla poszczególnych chorób podany został okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów choro­bowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego.
Należy zaznaczyć, że aby dana choroba mogła być uznana za chorobę zawodową muszą być spełnione następujące warunki: choroba musi być ujęta w wykazie chorób zawodowych oraz musi być spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku
r. kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) Wykaz chorób zawodowych zamieszczony został w załączniku do cytowanego wyżej rozporządzenia i obejmuje 26 chorób lub grup chorobowych (poprzedni wykaz obejmował 20 pozycji). W wykazie tym dla poszczególnych chorób podany został okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów choro­bowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego.<br>Należy zaznaczyć, że aby dana choroba mogła być uznana za chorobę zawodową muszą być spełnione następujące warunki: choroba musi być ujęta w wykazie chorób zawodowych oraz musi być spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego