Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
człowieka, jak i oddziaływań człowieka na środowisko.

5.2.Przydatność turystyczno-rekreacyjna środowiska przyrodniczego

O przydatności turystyczno-rekreacyjnej środowiska decydują, poza omówionymi w poprzednich podrozdziałach walorami, również jego struktura oraz uzależnienie form turystyki, a zwłaszcza rekreacji, od określonych typów środowiska przyrodniczego. Pojęcie struktury jest z natury rzeczy wieloznaczne. Można je ujmować analitycznie jako zbiór poszczególnych elementów przyrody, np. rzeźby, wód powierzchniowych, roślinności, gleb, które z kolei można podzielić na jednostki niższego rzędu, można również strukturę traktować bardziej syntetycznie - jako zespół wzajemnych związków między współtworzącymi ją elementami, a więc w kategoriach geoekologicznych. Należy jednak mieć zawsze na uwadze, że struktury nie są
człowieka, jak i oddziaływań człowieka na środowisko.<br><br>&lt;tit&gt;5.2.Przydatność turystyczno-rekreacyjna środowiska przyrodniczego&lt;/&gt;<br><br>O przydatności turystyczno-rekreacyjnej środowiska decydują, poza omówionymi w poprzednich podrozdziałach walorami, również jego struktura oraz uzależnienie form turystyki, a zwłaszcza rekreacji, od określonych typów środowiska przyrodniczego. Pojęcie struktury jest z natury rzeczy wieloznaczne. Można je ujmować analitycznie jako zbiór poszczególnych elementów przyrody, np. rzeźby, wód powierzchniowych, roślinności, gleb, które z kolei można podzielić na jednostki niższego rzędu, można również strukturę traktować bardziej syntetycznie - jako zespół wzajemnych związków między współtworzącymi ją elementami, a więc w kategoriach geoekologicznych. Należy jednak mieć zawsze na uwadze, że struktury nie są
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego