Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
oraz usług. Ta ogólna prawidłowość nie ma charakteru ściśle rygorystycznego. Na przykład Stany Zjednoczone, Kanada i Australia, mimo iż są gospodarkami wysoko rozwiniętymi i uprzemysłowionymi, są również poważnymi eksporterami surowców i płodów rolnych. Jest tak dlatego, że mają one sprzyjające warunki naturalne (gleby, bogactwa mineralne), które - w połączeniu z technikami upraw i eksploatacji surowców wspieranymi przez zaawansowany przemysł - czynią produkcję surowcowo-rolną opłacalną. Z kolei w krajach Europy Zachodniej polityka rządów ochraniająca i popierająca rolnictwo sprawia, że również i one są znaczącymi eksporterami produktów rolnych. Nie zmienia to jednak faktu, że dla wszystkich krajów rozwiniętych dominujące znaczenie ma produkcja i handel
oraz usług. Ta ogólna prawidłowość nie ma charakteru ściśle rygorystycznego. Na przykład Stany Zjednoczone, Kanada i Australia, mimo iż są gospodarkami wysoko rozwiniętymi i uprzemysłowionymi, są również poważnymi eksporterami surowców i płodów rolnych. Jest tak dlatego, że mają one sprzyjające warunki naturalne (gleby, bogactwa mineralne), które - w połączeniu z technikami upraw i eksploatacji surowców wspieranymi przez zaawansowany przemysł - czynią produkcję surowcowo-rolną opłacalną. Z kolei w krajach Europy Zachodniej polityka rządów ochraniająca i popierająca rolnictwo sprawia, że również i one są znaczącymi eksporterami produktów rolnych. Nie zmienia to jednak faktu, że dla wszystkich krajów rozwiniętych dominujące znaczenie ma produkcja i handel
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego