Typ tekstu: Książka
Autor: Fereniec Jan
Tytuł: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1985
uprawy poplonów na zielony nawóz i na pasze.
Rodzaje płodozmianów
Jeżeli w gospodarstwie są różne typy gleby, wówczas stosuje się dwa i więcej płodozmianów. Wyróżnia się następujące rodzaje płodozmianów:
1. polowe,
2. paszowe
a) pastewne (50-75 gruntów ornych pod wieloletnimi mieszankami traw i motylkowych),
b) przypodwórzowe (50 obszaru zajmują uprawy pasz soczystych),
c) przemienno-pastwiskowo-łąkowe (ponad 75 obszaru pod wieloletnimi mieszankami traw i motylkowych),
3. płodozmiany specjalne
a) nasienne - produkuje się dużo nasion kwalifikowanych,
b) warzywne,
c) przeciwerozyjne.
Przykładowy płodozmian polowy w gospodarstwie o jednolitych glebach średnich i o pow. 14 ha gruntów ornych, gdzie powierzchnia pola wynosi około
uprawy poplonów na zielony nawóz i na pasze. <br>&lt;tit1&gt;Rodzaje płodozmianów&lt;/&gt;<br>Jeżeli w gospodarstwie są różne typy gleby, wówczas stosuje się dwa i więcej płodozmianów. Wyróżnia się następujące rodzaje płodozmianów:<br>1. polowe,<br>2. paszowe<br>a) pastewne (50-75 gruntów ornych pod wieloletnimi mieszankami traw i motylkowych),<br>b) przypodwórzowe (50 obszaru zajmują uprawy pasz soczystych),<br>c) przemienno-pastwiskowo-łąkowe (ponad 75 obszaru pod wieloletnimi mieszankami traw i motylkowych),<br>3. płodozmiany specjalne<br>a) nasienne - produkuje się dużo nasion kwalifikowanych,<br>b) warzywne,<br>c) przeciwerozyjne.<br>Przykładowy płodozmian polowy w gospodarstwie o jednolitych glebach średnich i o pow. 14 ha gruntów ornych, gdzie powierzchnia pola wynosi około
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego