Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Cywilny
Rok powstania: 1964
zarządzenie składającego, przedsiębiorstwo składowe jest uprawnione, a gdy tego interes składającego wymaga - zobowiązane sprzedać te towary z zachowaniem należytej staranności.
Art. 855. Przedsiębiorstwo składowe powinno zezwolić składającemu na oglądanie przyjętych na skład towarów, dzielenie ich lub łączenie, pakowanie, branie próbek, jako też na dokonywanie czynności mających na celu zachowanie towarów w dobrym stanie.
Art. 856. § 1. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów w czasie od ich przyjęcia na skład aż do wydania ich osobie uprawnionej nie może przewyższać zwykłej wartości towarów, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przedsiębiorstwa składowego.
§ 2. Przedsiębiorstwo składowe nie ponosi odpowiedzialności za ubytek
zarządzenie składającego, przedsiębiorstwo składowe jest uprawnione, a gdy tego interes składającego wymaga - zobowiązane sprzedać te towary z zachowaniem należytej staranności.<br>Art. 855. Przedsiębiorstwo składowe powinno zezwolić składającemu na oglądanie przyjętych na skład towarów, dzielenie ich lub łączenie, pakowanie, branie próbek, jako też na dokonywanie czynności mających na celu zachowanie towarów w dobrym stanie.<br>Art. 856. § 1. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie towarów w czasie od ich przyjęcia na skład aż do wydania ich osobie uprawnionej nie może przewyższać zwykłej wartości towarów, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przedsiębiorstwa składowego.<br>§ 2. Przedsiębiorstwo składowe nie ponosi odpowiedzialności za ubytek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego