Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą.
4. Wysokość szkody ustalona według kosztów naprawy nie może przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu.
5. W razie nie udokumentowania kosztów naprawy uszkodzonego przedmiotu, jako wysokość szkody przyjmuje się określony procentowo w porozumieniu z ubezpieczającym lub przez rzeczoznawcę ubytek wartości rzeczywistej przedmiotu.
6. W odniesieniu do kosztów remontu mieszkania po szkodzie - stopnia zużycia związanego z okresem użytkowania mieszkania nie odlicza się wyłącznie w odniesieniu do robót malarskich. W pozostałych przypadkach stopień zużycia odlicza się w uzgodnieniu z ubezpieczającym, bądź na podstawie opinii rzeczoznawcy
ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą.<br>4. Wysokość szkody ustalona według kosztów naprawy nie może przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu.<br>5. W razie nie udokumentowania kosztów naprawy uszkodzonego przedmiotu, jako wysokość szkody przyjmuje się określony procentowo w porozumieniu z ubezpieczającym lub przez rzeczoznawcę ubytek wartości rzeczywistej przedmiotu.<br>6. W odniesieniu do kosztów remontu mieszkania po szkodzie - stopnia zużycia związanego z okresem użytkowania mieszkania nie odlicza się wyłącznie w odniesieniu do robót malarskich. W pozostałych przypadkach stopień zużycia odlicza się w uzgodnieniu z ubezpieczającym, bądź na podstawie opinii rzeczoznawcy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego