Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
byłych organów założycielskich administracji centralnej funkcje nadzorcze dla 84 przedsiębiorstw państwowych (z tego dla 53 przedsiębiorstw od Ministra Przemysłu i Handlu). Kolejne 24 przedsiębiorstwa przeszły pod nadzór Ministerstwa Skarbu Państwa od 1 stycznia 1997r. Decyzje w tym zakresie podejmowane były w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Centrum, min. Marka Pola, w porozumieniu z ministrami branżowymi, ale bez zasięgnięcia opinii MSP.
Pod koniec roku 1997 (po komercjalizacji ośmiu, prywatyzacji dwóch przedsiębiorstw i podziale dwóch innych) pod bezpośrednim nadzorem Ministra Skarbu Państwa znajdowało się 96 przedsiębiorstw państwowych. Wśród nich było 95 przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, o których wspominałem w poprzednim rozdziale
byłych organów założycielskich administracji centralnej funkcje nadzorcze dla 84 przedsiębiorstw państwowych (z tego dla 53 przedsiębiorstw od Ministra Przemysłu i Handlu). Kolejne 24 przedsiębiorstwa przeszły pod nadzór Ministerstwa Skarbu Państwa od 1 stycznia 1997r. Decyzje w tym zakresie podejmowane były w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Centrum, min. Marka Pola, w porozumieniu z ministrami branżowymi, ale bez zasięgnięcia opinii MSP.<br>Pod koniec roku 1997 (po komercjalizacji ośmiu, prywatyzacji dwóch przedsiębiorstw i podziale dwóch innych) pod bezpośrednim nadzorem Ministra Skarbu Państwa znajdowało się 96 przedsiębiorstw państwowych. Wśród nich było 95 przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, o których wspominałem w poprzednim rozdziale
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego