Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
znaczeniu nie dałby się chyba przeprowadzić. Zatem i literalna interpretacja modelu decyzyjnego w kategoriach etycznych nie byłaby możliwa. Nie likwiduje to oczywiście przybliżonej stosowalności tego modelu, który zresztą i w innych dziedzinach badań nad postępowaniem ludzkim pełni taką właśnie rolę, funkcjonuje mianowicie jako schemat, którego parametrom nadaje się wartości liczbowe w trybie oszacowania dalekiego od dokładności.
Najpoważniejszą jednak przeszkodę w bezpośrednim stosowaniu roz ważanego modelu do decyzji etycznej stanowi, jak się zdaje, ten fakt, iż zakłada się tu rozwiązanie problemu, który należy w etyce do najistotniejszych i najtrudniejszych. Zakłada się mianowicie, że konsekwencje czynów są pod względem swej wartości etycznej porównywalne jednowymiarowo
znaczeniu nie dałby się chyba przeprowadzić. Zatem i literalna interpretacja modelu decyzyjnego w kategoriach etycznych nie byłaby możliwa. Nie likwiduje to oczywiście przybliżonej stosowalności tego modelu, który zresztą i w innych dziedzinach badań nad postępowaniem ludzkim pełni taką właśnie rolę, funkcjonuje mianowicie jako schemat, którego parametrom nadaje się wartości liczbowe w trybie oszacowania dalekiego od dokładności.<br> Najpoważniejszą jednak przeszkodę w bezpośrednim stosowaniu roz ważanego modelu do decyzji etycznej stanowi, jak się zdaje, ten fakt, iż zakłada się tu rozwiązanie problemu, który należy w etyce do najistotniejszych i najtrudniejszych. Zakłada się mianowicie, że konsekwencje czynów są pod względem swej wartości etycznej porównywalne jednowymiarowo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego