Typ tekstu: Rozmowa bezpośrednia
Tytuł: Rozmowa o pracy w radiu,o języku,o obrazach,o zwierzętach,o rodzinie
Rok powstania: 2001
jest rozmowa, no.
Bo tak jest, oczywiście.
Dlatego ja uważam, że moją wskazówką, że tutaj, załóżmy, nie kłaść na...

Natomiast zasadniczą... gdyby komunikować się w sposób poprawny w stosunku do ludzi, bo inaczej wygląda, załóżmy, język cięty w sensie takim, że ktoś mówi w trybie rozkazującym, a lepiej jest mówić w trybie oznajmującym, nie pytającym. Bo pytający to jest taki niedouczony, taki za przeproszeniem głupawy. Bo załóżmy ktoś tam rozmawiam, a on na przykład: A co to? A co tamto? A wie, co tego, tylko po prostu, jak to się mówi, Greka udaje. To są takie właśnie te...
Słyszysz? Nie udawaj Greka
jest rozmowa, no.&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;Bo tak jest, oczywiście.&lt;/&gt;<br>&lt;who5&gt;Dlatego ja uważam, że moją wskazówką, że tutaj, załóżmy, nie kłaść na...&lt;/&gt;<br>&lt;pause&gt;<br>&lt;who5&gt;&lt;pause&gt; Natomiast zasadniczą... gdyby komunikować się w sposób poprawny w stosunku do ludzi, bo inaczej wygląda, załóżmy, język cięty w sensie takim, że ktoś mówi w trybie rozkazującym, a lepiej jest mówić w trybie oznajmującym, nie pytającym. Bo pytający to jest taki niedouczony, taki za przeproszeniem głupawy. Bo załóżmy ktoś tam rozmawiam, a on na przykład: A co to? A co tamto? A wie, co tego, tylko po prostu, jak to się mówi, Greka udaje. To są takie właśnie te...&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;Słyszysz? Nie udawaj Greka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego