Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Arsenał Gorzowski
Nr: 6
Miejsce wydania: Gorzów Wielkopolski
Rok: 1998
dał w poemacie swoim współczesnym jeszcze jedno przesłanie dotyczące znaczenia kultury dla bytu narodowego. Pisał: "O, pieśni gminna! ty stoisz na straży / narodowego pamiątek kościoła", czym podkreślał konieczność kultywowania tego co polskie w sytuacji politycznego sprzeciwu. Ryszard Major odrzucił te odniesienia do XIX a nawet XX wieku, choć ostatnio o wallenrodyzmie Kuklińskiego mówiło się bardzo często. Majora interesowała tylko ballada. Najpiękniejsza patriotyczna ballada, jaką mógł jednemu narodowi dać poeta innego narodu, nawet nie znający języka tych, o których pisał. Bo Mickiewicz, poeta polski, swój poemat oddał Litwie. W tym kontekście nie razi mnie, co nie podobało się innym recenzentom, zakończenie przedstawienia
dał w poemacie swoim współczesnym jeszcze jedno przesłanie dotyczące znaczenia kultury dla bytu narodowego. Pisał: <q>"O, pieśni gminna! ty stoisz na straży / narodowego pamiątek kościoła"</>, czym podkreślał konieczność kultywowania tego co polskie w sytuacji politycznego sprzeciwu. Ryszard Major odrzucił te odniesienia do XIX a nawet XX wieku, choć ostatnio o wallenrodyzmie Kuklińskiego mówiło się bardzo często. Majora interesowała tylko ballada. Najpiękniejsza patriotyczna ballada, jaką mógł jednemu narodowi dać poeta innego narodu, nawet nie znający języka tych, o których pisał. Bo Mickiewicz, poeta polski, swój poemat oddał Litwie. W tym kontekście nie razi mnie, co nie podobało się innym recenzentom, zakończenie przedstawienia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego