Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama telewizji kablowej
Rok: 2000
ORGANIZATORA loterii na wygrane wynosi 77.700,00 zł
§ 6 Wszelkie informacje o loterii promocyjnej dostępne w materiałach reklamowo - promocyjnych, mają charakter jedynie informacyjny Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu
§ 7
1. Regulamin loterii promocyjnej jest dostępny w Biurach Obsługi Abonentów oraz zostanie przesłany pocztę do wszystkich Abonentów wraz z ankietą, której wypełnienie jest jednym z warunków uprawniających do wzięcia udziału w losowaniu
2. Wypełniając ankietę Abonent potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść bez zastrzeżeń

II. UCZESTNICY LOTERIII JEJ PRZEBIEG
§ 8
1. Uczestnikami loterii mogą byś pełnoletnie osoby fizyczne, będące abonentami ORGANIZATORA, które korzystają z
ORGANIZATORA loterii na wygrane wynosi 77.700,00 zł <br>§ 6 Wszelkie informacje o loterii promocyjnej dostępne w materiałach reklamowo - promocyjnych, mają charakter jedynie informacyjny Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu <br>§ 7 <br>1. Regulamin loterii promocyjnej jest dostępny w Biurach Obsługi Abonentów oraz zostanie przesłany pocztę do wszystkich Abonentów wraz z ankietą, której wypełnienie jest jednym z warunków uprawniających do wzięcia udziału w losowaniu <br>2. Wypełniając ankietę Abonent potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego treść bez zastrzeżeń<br><br>II. UCZESTNICY LOTERIII JEJ PRZEBIEG <br>§ 8 <br>1. Uczestnikami loterii mogą byś pełnoletnie osoby fizyczne, będące abonentami ORGANIZATORA, które korzystają z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego