Typ tekstu: Książka
Autor: Zielińska Teresa
Tytuł: Maszyny kroczące
Rok: 2003
i dobrze jest, gdy projektant ma to na uwadze.

2.1.2. Części składowe systemu

Po uściśleniu po co maszyna jest budowana, a co z tym się wiąże po określeniu
warunków jej działania, wagi, udźwigu, prędkości dobrze jest odnieść się do ogólnego szkicu systemu (

Maszyna składa się z układu mechanicznego wraz z napędami, części sterującej oraz czujników wewnętrznych i zewnętrznych. Część sterująca generuje sterowania na podstawie informacji o stanie części mechanicznej odebranych z czujników wewnętrznych oraz na podstawie informacji o stanie otoczenia, a dokładniej relacji między otoczeniem a maszyną (np. odległość od przeszkód) określonej na podstawie odczytów czujników zewnętrznych. Generowane sterowania zależą
i dobrze jest, gdy projektant ma to na uwadze. <br><br>&lt;tit&gt;2.1.2. Części składowe systemu &lt;/&gt;<br><br>Po uściśleniu po co maszyna jest budowana, a co z tym się wiąże po określeniu <br>warunków jej działania, wagi, udźwigu, prędkości dobrze jest odnieść się do ogólnego szkicu systemu (<br>&lt;gap&gt;<br>Maszyna składa się z układu mechanicznego wraz z napędami, części sterującej oraz czujników wewnętrznych i zewnętrznych. Część sterująca generuje sterowania na podstawie informacji o stanie części mechanicznej odebranych z czujników wewnętrznych oraz na podstawie informacji o stanie otoczenia, a dokładniej relacji między otoczeniem a maszyną (np. odległość od przeszkód) określonej na podstawie odczytów czujników zewnętrznych. Generowane sterowania zależą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego