Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Motor
Nr: 37
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1975
konkursu z zakresu przystosowań samochodowych układów sterowania), nawiązano współpracę z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Związku Spółdzielni Inwalidów gdzie trwają, zaawansowane już w dużym stopniu, prace nad katalogiem technicznych adaptacji układu sterowania do Polskich Fiatów z uwzględnieniem różnych wariantów inwalidztwa.
Oczywiście sam katalog nie rozwiąże całości zagadnienia, gdyż otwartym pozostaje problem wykonawstwa. I tu dochodzimy do sedna sprawy. W wyniku działania pewnych czynników, samochód ma jeszcze w opinii wielu ludzi status konsumpcji luksusowej. Bezpośrednią konsekwencją tego stanu rzeczy jest schematyzm w ocenie zasadności decyzji obywatela decydującego się nabyć tenże "luksus". Schematyzm ten hamuje naturalne w moim przekonaniu nadanie samochodowi przystosowanemu do określonego
konkursu z zakresu przystosowań samochodowych układów sterowania), nawiązano współpracę z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Związku Spółdzielni Inwalidów gdzie trwają, zaawansowane już w dużym stopniu, prace nad katalogiem technicznych adaptacji układu sterowania do Polskich Fiatów z uwzględnieniem różnych wariantów inwalidztwa. <br>Oczywiście sam katalog nie rozwiąże całości zagadnienia, gdyż otwartym pozostaje problem wykonawstwa. I tu dochodzimy do sedna sprawy. W wyniku działania pewnych czynników, samochód ma jeszcze w opinii wielu ludzi status konsumpcji luksusowej. Bezpośrednią konsekwencją tego stanu rzeczy jest schematyzm w ocenie zasadności decyzji obywatela decydującego się nabyć tenże "luksus". Schematyzm ten hamuje naturalne w moim przekonaniu nadanie samochodowi przystosowanemu do określonego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego