Typ tekstu: Książka
Tytuł: Mała Konstytucja
Rok: 1995
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Rada Ministrów kieruje całością administracji rządowej.
Art. 52. 1. Rada Ministrów podejmuje decyzje we wszystkich sprawach polityki Państwa, których ustawa konstytucyjna lub inna ustawa nie zastrzegły dla Prezydenta albo innego organu administracji państwowej bądź samorządu.
2. Rada Ministrów w szczególności:
1) zapewnia wykonanie ustaw,
2) wydaje rozporządzenia z mocą ustawy, z zachowaniem warunków określonych w Art. 23 niniejszej ustawy,
3) kieruje, koordynuje i kontroluje pracę wszystkich innych organów administracji państwowej, ponosząc za ich pracę odpowiedzialność przed Sejmem,
4) chroni na podstawie ustaw interesy Skarbu Państwa,
5) sporządza projekt budżetu i innych planów finansowych Państwa oraz po uchwaleniu przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej.<br> 2. Rada Ministrów kieruje całością administracji rządowej.<br> &lt;tit1&gt;Art. 52.&lt;/&gt; 1. Rada Ministrów podejmuje decyzje we wszystkich sprawach polityki Państwa, których ustawa konstytucyjna lub inna ustawa nie zastrzegły dla Prezydenta albo innego organu administracji państwowej bądź samorządu.<br> 2. Rada Ministrów w szczególności:<br>1) zapewnia wykonanie ustaw,<br>2) wydaje rozporządzenia z mocą ustawy, z zachowaniem warunków określonych w Art. 23 niniejszej ustawy,<br>3) kieruje, koordynuje i kontroluje pracę wszystkich innych organów administracji państwowej, ponosząc za ich pracę odpowiedzialność przed Sejmem,<br>4) chroni na podstawie ustaw interesy Skarbu Państwa,<br>5) sporządza projekt budżetu i innych planów finansowych Państwa oraz po uchwaleniu przez Sejm
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego