Typ tekstu: Książka
Autor: Rożek Michał
Tytuł: Symbolika i magia Krakowa
Rok: 2000
a był to przywilej królów szanowany przez naród przez wieki. Od czasów Łokietka grób św. Stanisława, umieszczony pośrodku królewskiej katedry, pełnił niezwykłą rolę - Ołtarza Ojczyzny . Tu bowiem składano zdobyczne trofea wojenne, tu także uzyskiwano błogosławieństwo Boże przed wyruszeniem do boju.
Wreszcie od średniowiecza była katedra wawelska kościołem pielgrzymkowym, a to z racji posiadania od 1184 roku relikwii św. Floriana i przede wszystkim relikwii św. Stanisława ze Szczepanowa - głównego patrona Królestwa Polskiego, wyniesionego na ołtarze w roku 1253. Te wszystkie funkcje z powodzeniem pełniła do czasów zaborów. Przez stulecia była największym w Rzeczypospolitej monumentem artystycznym oraz historycznym o niezwykłej sile emocjonalno-treściowej. Jan
a był to przywilej królów szanowany przez naród przez wieki. Od czasów Łokietka grób św. Stanisława, umieszczony pośrodku królewskiej katedry, pełnił niezwykłą rolę - Ołtarza Ojczyzny &lt;gap&gt;. Tu bowiem składano zdobyczne trofea wojenne, tu także uzyskiwano błogosławieństwo Boże przed wyruszeniem do boju. <br>Wreszcie od średniowiecza była katedra wawelska kościołem pielgrzymkowym, a to z racji posiadania od 1184 roku relikwii św. Floriana i przede wszystkim relikwii św. Stanisława ze Szczepanowa - głównego patrona Królestwa Polskiego, wyniesionego na ołtarze w roku 1253. Te wszystkie funkcje z powodzeniem pełniła do czasów zaborów. Przez stulecia była największym w Rzeczypospolitej monumentem artystycznym oraz historycznym o niezwykłej sile emocjonalno-treściowej. Jan
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego