Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Socjologiczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 1963
pomocą słów można stwarzać obrazy oddające ruch, zmienność i dynamikę rozwojową zjawisk życia jednostkowego i społecznego.
Bez trudu porozumiewają się ze sobą za pośrednictwem mowy i pisma ludzie pracy. Mowa i zapis ludzi pracy są w całej rozciągłości rozumiane przez ludzi nauki. Nie na odwrót jednak. Część twórczości ludzi nauki z racji wysokiego wyspecjalizowania bądź nawet nieuzasadnionej ezoteryczności, abstrakcyjności czy spekulatywności jest niezrozumiała dla szerszych kręgów ludzi pracy, bądź też nie wzbudza ich zainteresowania. W humanistyce taka spekulatywna, nie odwzorowująca żadnych realnych momentów świata pozapodmiotowego lub doznań podmiotu, aprioryczna część wytworów umysłu uczonych jest niczym innym jak subiektywistyczną "rzeczywistością" ograniczoną do treści
pomocą słów można stwarzać obrazy oddające ruch, zmienność i dynamikę rozwojową zjawisk życia jednostkowego i społecznego.<br>Bez trudu porozumiewają się ze sobą za pośrednictwem mowy i pisma ludzie pracy. Mowa i zapis ludzi pracy są w całej rozciągłości rozumiane przez ludzi nauki. Nie na odwrót jednak. Część twórczości ludzi nauki z racji wysokiego wyspecjalizowania bądź nawet nieuzasadnionej ezoteryczności, abstrakcyjności czy spekulatywności jest niezrozumiała dla szerszych kręgów ludzi pracy, bądź też nie wzbudza ich zainteresowania. W humanistyce taka spekulatywna, nie odwzorowująca żadnych realnych momentów świata pozapodmiotowego lub doznań podmiotu, aprioryczna część wytworów umysłu uczonych jest niczym innym jak subiektywistyczną "rzeczywistością" ograniczoną do treści
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego