Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 400-401
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1981
stwierdzić, że opisany materiał dowodowy, na którym oparto decyzję o tymczasowym aresztowaniu nie był pełny i w przypadku, gdyby śledztwo miało być zakończone akt oskarżenia musiałby być znacznie wzbogacony. Pogłębienie materiału dowodowego wymagać będzie przede wszystkim uzyskania dowodów osobowych (wyjaśnień podejrzanych, zeznań świadków ), pozwalających na zebranie pełnych dowodów winy osób zaaresztowanych. Uwzględniając, że stosowana w ostatnich latach przez osoby biorące udział w działalności antysocjalistycznej taktyka, polegająca na odmawianiu z reguły składania w postępowaniu przygotowawczym wyjaśnień bądź zeznań, powoduje bardzo poważne trudności w uzyskaniu wspomnianych dowodów osobowych - koniecznym staje się zwrócenie większej uwagi na udokumentowanie w szerszym niż dotychczas stopniu przejawów przestępczej
stwierdzić, że opisany materiał dowodowy, na którym oparto decyzję o tymczasowym aresztowaniu nie był pełny i w przypadku, gdyby śledztwo miało być zakończone akt oskarżenia musiałby być znacznie wzbogacony. Pogłębienie materiału dowodowego wymagać będzie przede wszystkim uzyskania dowodów osobowych (wyjaśnień podejrzanych, zeznań świadków ), pozwalających na zebranie pełnych dowodów winy osób zaaresztowanych. Uwzględniając, że stosowana w ostatnich latach przez osoby biorące udział w działalności antysocjalistycznej taktyka, polegająca na odmawianiu z reguły składania w postępowaniu przygotowawczym wyjaśnień bądź zeznań, powoduje bardzo poważne trudności w uzyskaniu wspomnianych dowodów osobowych - koniecznym staje się zwrócenie większej uwagi na udokumentowanie w szerszym niż dotychczas stopniu przejawów przestępczej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego