Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
matce oraz hetmanowi Stanisławowi Janowi Jabłonowskiemu, którego miłosny związek z już przedtem znienawidzoną przez lud Marysieńką dopiero teraz wyszedł na jaw.
Tak zwany traktat frankfurcki (od Frankfurtu nad Menem, gdzie Kara Mustafa prowadził pertraktacje z Marią Kazimierą) oznaczał faktyczny rozbiór Rzeczypospolitej. Poza Księstwem Polskim, obejmującym zachodnie ziemie Korony, pozostała bowiem znaczna część terytorium państwa, którym władał był Jan III Sobieski. Poniewa ż Turkom nie starczyło siły na opanowanie wybrzeży Bałtyku, ze znacznej części Prus Królewskich mogła powstać Republika Zjednoczonych Miast Pruskich, wyraśnie wzorowana na Holandii. Stolicą nowego państewka został Gdańsk, a wyznaniem panującym#luteranizm. Ostra dyskryminacja ludności katolickiej stwarzała później pretekst
matce oraz hetmanowi Stanisławowi Janowi Jabłonowskiemu, którego miłosny związek z już przedtem znienawidzoną przez lud Marysieńką dopiero teraz wyszedł na jaw.<br>Tak zwany traktat frankfurcki (od Frankfurtu nad Menem, gdzie Kara Mustafa prowadził pertraktacje z Marią Kazimierą) oznaczał faktyczny rozbiór Rzeczypospolitej. Poza Księstwem Polskim, obejmującym &lt;page nr=113&gt; zachodnie ziemie Korony, pozostała bowiem znaczna część terytorium państwa, którym władał był Jan III Sobieski. Poniewa ż Turkom nie starczyło siły na opanowanie wybrzeży Bałtyku, ze znacznej części Prus Królewskich mogła powstać Republika Zjednoczonych Miast Pruskich, wyraśnie wzorowana na Holandii. Stolicą nowego państewka został Gdańsk, a wyznaniem panującym#luteranizm. Ostra dyskryminacja ludności katolickiej stwarzała później pretekst
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego