Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
głębokości 250 m wskutek ciśnienia wzrasta tylko do 1,0009 g/cm-3 (Lange 1993). Tym samym w przypadku jezior o głębokościach rzędu kilkudziesięciu metrów wpływ ciśnienia na gęstość jest nieznaczny i można go pominąć. Wpływ mineralizacji jest zależny od stężenia rozpuszczonych soli i jest istotny jedynie w zbiornikach o znacznym zasoleniu. Gęstość wód jeziornych (z pominięciem słonych) jest więc zależna od temperatury. W okresie stagnacji letniej, której wyrazem jest anotermia, wraz ze wzrostem głębokości wody rośnie jej gęstość. Powoduje to wytworzenie pewnej struktury o różnym stopniu stabilności. Poziom ów można określić za pomocą wielkości pionowego gradientu gęstości wody. Gdy jego
głębokości 250 m wskutek ciśnienia wzrasta tylko do 1,0009 g/cm<hi rend="upper">-3</> (Lange 1993). Tym samym w przypadku jezior o głębokościach rzędu kilkudziesięciu metrów wpływ ciśnienia na gęstość jest nieznaczny i można go pominąć. Wpływ mineralizacji jest zależny od stężenia rozpuszczonych soli i jest istotny jedynie w zbiornikach o znacznym zasoleniu. Gęstość wód jeziornych (z pominięciem słonych) jest więc zależna od temperatury. W okresie stagnacji letniej, której wyrazem jest anotermia, wraz ze wzrostem głębokości wody rośnie jej gęstość. Powoduje to wytworzenie pewnej struktury o różnym stopniu stabilności. Poziom ów można określić za pomocą wielkości pionowego gradientu gęstości wody. Gdy jego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego