Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
sposób i Ty, i TAG wyjdziecie zwycięsko nawet z najbardziej wymyślnych operacji formatujących, nie przeszkadzając sobie nawzajem.
Ponadto jest kilka sytuacji szczególnych, w których należy uważać nawet przy wstawianiu pojedynczej spacji. I tak:
- nie wstawiaj spacji między ostatnią literą wyrazu a następującym po nim znakiem interpunkcyjnym;
- koniecznie umieść spację między znakiem przestankowym a następującym bezpośrednio po nim wyrazem (wyjątek stanowią tu nawiasy otwierające oraz takiż cudzysłów);
- w celu uniknięcia zawieszenia liter na końcu wiersza, między pojedynczą literą a występującym po nim wyrazem nie naciskaj klawisza [Spacja], lecz klawisze [Alt+Spacja] - w ten sposób zamiast zwykłego odstępu wstawisz w tekst tzw. niepodzielną spację
sposób i Ty, i TAG wyjdziecie zwycięsko nawet z najbardziej wymyślnych operacji formatujących, nie przeszkadzając sobie nawzajem.<br>Ponadto jest kilka sytuacji szczególnych, w których należy uważać nawet przy wstawianiu pojedynczej spacji. I tak:<br>- nie wstawiaj spacji między ostatnią literą wyrazu a następującym po nim znakiem interpunkcyjnym;<br>- koniecznie umieść spację między znakiem przestankowym a następującym bezpośrednio po nim wyrazem (wyjątek stanowią tu nawiasy otwierające oraz takiż cudzysłów);<br>- w celu uniknięcia zawieszenia liter na końcu wiersza, między pojedynczą literą a występującym po nim wyrazem nie naciskaj klawisza [Spacja], lecz klawisze [Alt+Spacja] - w ten sposób zamiast zwykłego odstępu wstawisz w tekst tzw. niepodzielną spację
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego