Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
się na kodeksach nieistniejącego już cesarstwa, nie były więc wolne od anachronizmów. Oba kodeksy zawierają wzmianki o urzędach, które już nie istniały, lub o karze ciężkich robót w kopalniach, niewykonywanej z powodu braku kopalń. Pozbawione własnej legislacji, pisane prawo Rzymian coraz częściej mijało się z życiem, ustępując w praktyce pola zwyczajowi. Dawał się we znaki brak norm odpowiadających nowej sytuacji społecznej. Kiedy król Burgundów zdecydował się wprowadzić do oficjalnego spisu prawa rzymskiego dwa własne zarządzenia, odczuwał potrzebę usprawiedliwienia się, dlaczego to robi: "Ponieważ w sprawie okupu za zabitych [niewolników] prawo rzymskie nie zawiera żadnych wyraźnych postanowień " (quia de preciis occisorum nihil
się na kodeksach nieistniejącego już cesarstwa, nie były więc wolne od anachronizmów. Oba kodeksy zawierają wzmianki o urzędach, które już nie istniały, lub o karze ciężkich robót w kopalniach, niewykonywanej z powodu braku kopalń. Pozbawione własnej legislacji, pisane prawo Rzymian coraz częściej mijało się z życiem, ustępując w praktyce pola zwyczajowi. Dawał się we znaki brak norm odpowiadających nowej sytuacji społecznej. Kiedy król Burgundów zdecydował się wprowadzić do oficjalnego spisu prawa rzymskiego dwa własne zarządzenia, odczuwał potrzebę usprawiedliwienia się, dlaczego to robi: "Ponieważ w sprawie okupu za zabitych [niewolników] prawo rzymskie nie zawiera żadnych wyraźnych postanowień <gap>" (quia de preciis occisorum nihil
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego