ustalić  I

Słownik języka polskiego PWN*

ustalić Iustalać
1. «zdecydować o ostatecznej formie, postaci lub przebiegu czegoś»
2. «stwierdzić coś po uprzednim zbadaniu»
3. «uczynić niezmiennym»
4. «pozbawić chwiejności, usztywnić»
5. «umocnić glebę, wydmy itp. przez sadzenie specjalnej roślinności lub stosowanie umocnień»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego