redundancja

Słownik języka polskiego PWN*

redundancja «cecha komunikatu zawierającego więcej informacji, niż jest to niezbędne do przekazania jego treści»
• redundancyjny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…m.in. wymagania dotyczące: klarowności, jednoznaczności, szczegółowości, kompleksowości, istotności i redundancji informacji.
Zasadniczym problemem w określaniu i systematyzowaniu jakości jest nieograniczoność…

 

…proporcjonalny, wpływa na przestrzenną organizację wiadomości reklamowej oraz stopień jej redundancji. Struktura kompozycyjna wiadomości, odpowiadająca jej organizacja na poziomie cech przestrzennych…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego