socjalny

Słownik języka polskiego PWN*

socjalny
1. «dotyczący społeczeństwa»
2. «związany z zaspokojeniem potrzeb materialnych i bytowych członków społeczeństwa»

• socjalnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego