Kain

Słownik języka polskiego PWN*

Kain
1. «w Biblii: pierworodny syn Adama i Ewy, który zabił swego brata Abla»
2. «bratobójca»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…swojej. Jahwe przyjął z upodobaniem dary Abla, a na ofiarę Kaina nie raczył nawet spojrzeć. Rozgniewał się Kain z tego powodu…

 

…Adam zeżarł niepotrzebnie to jabłko, a potem fatalne marchewy poróżniły Kaina i Abla: biedny Kain nie wpadł na to, że Bogu…

 

…OTO OPOWIEŚĆ 0 DWÓCH BRACIACH, SYNACH ADAMOWYCH, KAINIE PIERWORODNYM I MŁODSZYM ABLU HISTORIA NIEZAWINIONEGO SPORU, ZRODZONEGO W OBLICZU…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego