Midas

 
Encyklopedia PWN

Midas, żył w 2. poł. VIII w. p.n.e., władca Frygii;

utożsamiany z królem Mitą, walczącym z Sargonem II; z imieniem Midasa są związane liczne legendy: według jednej z nich Midas otrzymał od Dionizosa dar zmieniania wszystkiego za dotknięciem w złoto; zagrożony śmiercią głodową, wykąpał się na polecenie boga, w rzece Paktol, która odtąd niosła złoty piasek; według innej legendy jako sędzia w zawodach muzycznych, Midas uznał wyższość gry Pana (lub Marsjasza) nad grą Apollina, za co bóg ukarał go oślimi uszami. Wszystkie te legendy znalazły oddźwięk w literaturze nowożytnej (J. Lyly), w muzyce (m.in. kantata J.S. Bacha, opera A. Grétry’ego) i w malarstwie (B. Peruzzi, A. Schiavone, N. Poussin).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego