akronim

Słownik języka polskiego PWN*

akronim «skrótowiec»
• akronimiczny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…z nadciśnieniem.
Ostatnio wiele uwagi poświęca się badaniom znanym pod
akronimem DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Stwierdzono, ze dieta bogata…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego