apokryf

 
Słownik języka polskiego PWN
apokryf
1. «księga biblijna, niezaliczona do kanonu ksiąg świętych»
2. «utwór o tematyce biblijnej»
3. «utwór wątpliwego autorstwa, rzekomo powstały w dawnych czasach, a odkryty później»

• apokryficzny, apokryfowy • apokryficzność
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego