apokryf

Słownik języka polskiego PWN*

apokryf
1. «księga biblijna, niezaliczona do kanonu ksiąg świętych»
2. «utwór o tematyce biblijnej»
3. «utwór wątpliwego autorstwa, rzekomo powstały w dawnych czasach, a odkryty później»

• apokryficzny, apokryfowy • apokryficzność
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…dziejów różne wątpliwości. Do literatury mądrościowej zalicza się także niektóre apokryfy, np. Testamenty Dwunastu Patriarchów, Ody Salomona i czwartą Księgę Machabejską…

 

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego