autorytaryzm

Słownik języka polskiego PWN*

autorytaryzm
1. «system rządów, w którym władza jest w rękach armii lub jednej partii i nie podlega kontroli społecznej»
2. «antydemokratyczny kierunek w polityce, głoszący etnocentryzm, konserwatyzm i konieczność ulegania autorytetom»
3. «narzucanie swojej woli, poglądów, wymuszanie posłuszeństwa»
4. «system wartości nakazujący bezwzględne podporządkowanie się normom i nakazom osób sprawujących władzę»
5. «cecha osobowości polegająca na poszukiwaniu przez jednostkę autorytetu, któremu mogłaby się podporządkować»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego