cal  II

 
Słownik języka polskiego
cal II «symbol jednostki energii cieplnej kaloria»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego