delikatny

 
Słownik języka polskiego PWN
delikatny
1. «odznaczający się kruchością budowy i subtelnością kształtów»
2. «odznaczający się wrażliwością i subtelnością w sposobie bycia; też: świadczący o takich cechach»
3. «mający niewielką intensywność»
4. «lekko strawny; też: wykwintny, wyszukany»
5. «wymagający taktu i ostrożności»

• delikatnie • delikatność
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego