demografia

Słownik języka polskiego PWN*

demografia «nauka zajmująca się badaniem stanu i struktury ludności»
• demograficzny • demograficznie • demograf
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego