demografia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

demo•grafia -fii, -fię (skrót: demogr.)

Słownik języka polskiego PWN*

demografia «nauka zajmująca się badaniem stanu i struktury ludności»
• demograficzny • demograficznie • demograf

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego