depolaryzacja

Słownik języka polskiego PWN*

depolaryzacja
1. «zmniejszanie lub usuwanie polaryzacji elektrod podczas pracy ogniw galwanicznych i akumulatorów lub podczas elektrolizy»
2. «obniżenie elektroujemnego potencjału elektrycznego błony komórkowej»

• depolaryzacyjny • depolaryzować
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…decyduje to o możliwości pobudzania cząsteczek receptorów białkowych, sprzyjającego lokalnej depolaryzacji błony. Potwierdzeniem tej hipotezy jest podobieństwo zapachu siarkowodoru i tioli…

 

…Wywołują one kierowany do mózgu sygnał elektryczny, powstający wskutek lokalnej depolaryzacji błony (patrz p. 1.3).
Podobne receptory występują poza układem…

 

…zostanie przekroczona wartość potencjału progowego-55 mV .
Po przejściu fali
depolaryzacji komórka nerwowa jest niepobudliwa – znajduje się w okresie refrakcji -do…

 

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego