efektor

Słownik języka polskiego PWN*

efektor
1. «narząd organizmu sterowany przez system nerwowy»
2. «w cybernetyce: układ, za pomocą którego system oddziałuje na otoczenie»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…w relacjach socjalnych ...zabawa jest więc działaniem poznawczym, stymuluje rozwój efektorów, receptorów i korteksu mózgu" (cyt. za W. Kunickim-Goldfingerem 1989…

 

…osobnika, które nie zależą wyłącznie od funkcjonowania jego receptorów i efektorów, a zachodzą na podłożu indywidualnego doświadczenia. Proces uczenia się, jak…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego