egalitaryzacja

Słownik języka polskiego PWN*

egalitaryzacja «zrównanie, ujednolicenie»
• egalitaryzować
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…młodej generacji w wyższym stopniu może przejawiać się tendencja do egalitaryzacji.
Przegląd systemu ubezpieczeń społecznych pod kątem przejawiania się w nim…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego