egzystencjalizm

Słownik języka polskiego PWN*

egzystencjalizm «kierunek filozoficzny oraz prąd literacki podkreślający znaczenie człowieka jako jednostki wolnej»
• egzystencjalistyczny • egzystencjalistycznie • egzystencjalista • egzystencjalistka
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Wielość i różnorodność często stojących do siebie w opozycji kierunków egzystencjalizmu zespala w jedno podstawowa atmosfera emocjonalna, zarazem jednolita i giętka…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego