elektor

Słownik języka polskiego PWN*

elektor
1. «osoba mająca prawo głosowania w wyborach»
2. «osoba powołana przez wyborców do wzięcia udziału w decydującym akcie wyborczym»
3. «tytuł książąt niemieckich, którym przysługiwało prawo obierania cesarza; też: książę mający ten tytuł»

• elektorski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego