fundamentalizm

Słownik języka polskiego PWN*

fundamentalizm
1. «tradycjonalistyczny i ortodoksyjny stosunek do wyznawanej religii»
2. «radykalizm w wyznawaniu jakiejś idei, odmawiający innym racjom prawa istnienia»
3. filoz. «pogląd, że przeświadczenia rodzące się z poznania zmysłowego są prawdami niepodważalnymi, na których opiera się wiedza o świecie»

• fundamentalistyczny • fundamentalista • fundamentalistka
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…nią paraliż
władzy. A nad wszystkim unosi się duch islamskiego
fundamentalizmu.
Fundamentaliści na Kaukazie sięgnęli po naukę Muhammada Ibn Abd
al…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego