gad

Słownik języka polskiego PWN*

gad
1. «zwierzę zmiennocieplne, przeważnie jajorodne, o skórze pokrytej łuskami, tarczkami lub płytkami»
2. pot. «o zwierzęciu budzącym obrzydzenie, grozę»
3. pogard. «o człowieku złym, fałszywym»

• gadzi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego