galant

 
Słownik języka polskiego PWN
galant [wym. w zn. 1: galã, w zn. 2: galant]
1. «styl w muzyce pierwszej połowy XVIII w., popularny na dworach francuskich»
2. daw. «mężczyzna zachowujący się z wyszukaną grzecznością»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego