galant

Wielki słownik ortograficzny PWN*

galant (elegant) -n•ta, B.= D., -n•cie; -n•ci, -n•tów
galant (styl muz.) ndm

Słownik języka polskiego PWN*

galant [wym. w zn. 1: galã, w zn. 2: galant]
1. «styl w muzyce pierwszej połowy XVIII w., popularny na dworach francuskich»
2. daw. «mężczyzna zachowujący się z wyszukaną grzecznością»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego