genealogia

 
Słownik języka polskiego PWN
genealogia
1. «historia rodu, pisana albo zachowana w tradycji ustnej»
2. «dział historii badający stosunki pokrewieństwa między ludźmi oraz ustalający daty narodzin, ślubów i zgonów»
3. «historia lub pochodzenie czegoś»

• genealogiczny • genealog
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego