harmonijny

 
Słownik języka polskiego PWN
harmonijny
1. «tworzący estetyczną całość»
2. «oparty na zgodzie i przyjaźni»
3. «przyjemnie brzmiący, dźwięczny»
4. «o ruchu: płynny i zgrabny»

• harmonijnie • harmonijność
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego