homofonia  I

Słownik języka polskiego PWN*

homofonia I «typ budowy wielogłosowych utworów muzycznych, w których tylko jeden głos prowadzi melodię»
• homofoniczny • homofonicznie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego