immoralizm

 
Słownik języka polskiego PWN
immoralizm
1. «nieuznawanie jakichkolwiek norm moralnych»
2. «stanowisko etyczne, według którego podstawę wszelkich ocen powinny stanowić jedynie kryteria pozamoralne»

• immoralistyczny • immoralista • immoralistka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego