infiltracja

Słownik języka polskiego PWN*

infiltracja
1. «przenikanie substancji płynnej lub gazowej przez pory i kanaliki substancji stałej»
2. «przedostawanie się obcych ludzi, wpływów lub ideologii do jakiegoś środowiska lub jakiejś grupy»
3. «przenikanie wody w głąb skorupy ziemskiej»
4. «przenoszenie przez wodę rozpuszczonych w niej substancji mineralnych, które krystalizują w szczelinach skalnych»

• infiltracyjny • infiltrator • infiltrować
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego